• bann01.jpg
  • bann02.jpg
Jesteś tutaj: 2011/2012Zakończenie roku 2011/2012

Zakończenie roku 2011/2012

dzwonek szkolnyW dniu 29 czerwca 2012r. zakończyła się pewna epoka zarówno w życiu uczniów, jak i szkoły.Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Szkoły Agnieszka Mazur po raz ostatni złożyła meldunek Dyrektorowi Powiatowego Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych Tadeuszowi Traczyńskiemu.Gośćmi honorowymi byli: Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych pan Artur Karkocki i Ksiądz Kanonik Zbigniew Nosal.

W imieniu młodzieży wszyscy pracownicy szkoły otrzymali serdeczne podziękowania:

Dyrektor za to, że jest sterem, żaglem i okrętem szkoły, Zastępca Dyrektora Pani Danuta Nikiel-Węglarska za to, że w środy i piątki czuwała, by się nie zmarnowała żadna godzina lekcyjna, Zastępca Dyrektora Pan Wojciech Maliszewski za odebranie wyników maturalnych, Kierownik Praktyk Pan Mirosław Jarmołowicz za załatwianie spraw praktyk, nauczyciele za to, że z uporem maniaka próbowali nam przekazać wiedzę, pomimo oporu materii uczniowskiej, biliotekarki za cierpliwe czekanie na czytelników, wychowawcy za szybkie sprowadzanie wychowanków z obłoków na ziemię, nauczyciele praktycznej nauki zawodu za przekuwanie wiedzy teoretycznej na praktykę, pani sekretarka za uśmiech, którym witała każdego petenta, pani pielęgniarka za kropelkowe mikstury, Pani pedagog za stwierdzenie, że chcieć to móc, panie z księgowości za łatanie szkolnej dziury budżetowej i wiązanie końca z końcem, panie woźne za dbanie o porządek, gdy niektórzy zapominali o przeznaczeniu koszy do śmieci, panowie konserwatorzy za naprawianie tego, co nie zawsze samo się popsuło, Panie sprzątaczki za dbanie o porządek i usuwanie wiedzy zapisanej na ławkach, a uczniowie za to, że wytrwali do końca roku i otrzymali promocję.

Po przemówieniach Dyrektora, Naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Pana Artura Karkockiego i Księdza Kanonika Zbigniewa Nosala, w których dominowały życzenia fantastycznych wakacji i bezpiecznego powrotu do szkoły we wrześniu, zostały wręczone świadectwa i nagrody książkowe szkolnym prymusom:

Katarzynie Kałużnej z kl. III THo za średnią 5,56;

Jagodzie Rutkowskiej z kl. III TET (5,38);

Justynie Tratwal z kl. III THo (5,27);

Martynie Pacak z kl. III Tot (5,27);

Paulinie Grabowej z kl. II TE (5,24);

Martynie Grabowicz z kl. II S (5,08);

Paulinie Białogłowy z kl. I TEH (5,07);

Ilonie Śliwińskiej z kl. I THT (5,0);

Ewie Daniel z kl. I TEH (5,0);

Urszuli Chilińskiej z kl. III THo (5,0);

Patrycji Ralcewicz z kl. II TE (5,0),

Patrycji Fleszar z kl. II TE (4,94);

Magdalenie Kaźmierczak z kl. II TE (4,94);

Annie Sinorackiej z kl. I TEH (4,93);

Danieli Piskorskiej z kl. I THT (4,92);

Paulinie Kusiak z kl. I TEH (4,87);

Domice Szymczak z kl. II THo (4,81);

Annie Klechamer z kl. I TEH (4,8);

Kindze Dudek z kl. II THo (4,8);

Magdalenie Prochownik z kl. III TET (4,8);

Annie Strelenok z kl. II TOT (4,79);

Dorocie Sobotkiewicz z kl. II THo (4,75).

Na szczególne wyróżnienie zasłużyli również uczniowie działający w Młodzieżowej Radzie Szkoły oraz członkowie szkolnego koła wokalnego. Nie trzeba dodawać, że dodatkowym wyróżnieniem były pamiątkowe, pożegnalne zdjęcia z Dyrektorem.

Nie tylko uczniowie otrzymali w tym dniu nagrody. W tym dniu rozstrzygnięto także szkolny plebiscyt na Nauczyciela Roku 2011/2012. Honorową nagrodę otrzymał mgr Piotr Rybczyński.

Ostatnim punktem programu było pożegnanie przez młodzież Dyrektora Tadeusza Traczyńskiemu, podczas którego w niejednym oku zabłysła łza. Na pamiątkę rozstania ze szkołą, której poświęcił 42 lata swojego życia, w podziękowaniu za starania i wysiłek włożone w edukację młodzieży, Dyrektor otrzymał cykl prac plastycznych Anny Klechamer- stypendystki Marszałka Województwa Lubuskiego oraz aparat fotograficzny. W trakcie pożegnania nie mogło też zabraknąć dedykacji muzycznych, m.i. "Szczęśliwej drogi już czas" i "Narcyza".

W imieniu całego świebodzińskiego środowiska nauczycielskiego serdeczne podziękowania, za wieloletnią pracę pedagogiczną i społeczną, na ręce Dyrektorz złożyła Prezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Bogumiła Ligocka.

(jb/jł)

 

edu portal

wybierz studia

Partnerzy PZSTIZ

Klaster TSL

tsl

SZKOŁA MARZEŃ

Współpraca PZSTiZ

Menu użytkownika