• bann01.jpg
  • bann02.jpg
Jesteś tutaj: 2011/2012Pożegnanie klas trzecich zsz

Pożegnanie klas trzecich zsz

dzwonek szkolnyW dniu15 czerwca 2012r. odbyło się uroczyste pożegnanie klas kończących naukę w zasadniczej szkole zawodowej. Zgromadziło się na nim XX uczniów, którzy otrzymali świadectwa ukończenia szkoły. Obecnie, w dniu 18 czerwca 2012r. rozpoczną egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

Apel z tej okazji prowadziła Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Szkoły Agnieszka Mazur, która złożyła wszystkim kończącym szkołę, życzenia uzyskania pozytywnych wyników na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz przemyślanych wyborów życiowych.

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Artur Karkocki wręczył absolwentce Andżelice Szwarc jednorazowe stypendium Starosty Powiatu Świebodzińskiego za najlepsze wyniki w nauce w klasach zasadniczej szkoły zawodowej.

Gościem apelu był również Ksiądz Kanonik Proboszcz Parafii p.w. Św. Michała Archanioła Zbigniew Nosal, który życzył młodzieży udanego startu w dorosłe życie.

W imieniu absolwentów głos zabrała Magdalena Wróblewicz, składająca wszystkim nauczycielom i wychowawcom podziękowania za ich trud i lata wytężonej pracy. Skromnym wyrazem tej wdzięczności stały się bukiety wręczone przez delegacje poszczególnych klas wychowawcom: mgr Ewie Witkowskiej, mgr. Łukaszowi Frączkiewiczowi, mgr. Maciejowi Wyjatkowi, mgr. Janowi Łagunowiczowi, mgr Joannie Czeszejko, mgr. Tadeuszowi Traczyńskiemu, mgr. Rafałowi Wojewódce, mgr. Mariuszowi Rechmalowi.

Uczniowie otrzymali świadectwa z rąk dyrektora oraz poszczególnych wychowawców.

(jb/jł)


edu portal

wybierz studia

Partnerzy PZSTIZ

Klaster TSL

tsl

SZKOŁA MARZEŃ

Współpraca PZSTiZ

Menu użytkownika