• bann01.jpg
  • bann02.jpg
Jesteś tutaj: 2012/2013Czas matur za nami...

Czas matur za nami...

matura23 maja  w naszej szkole, a 28 maja w całej Polsce zakończyły się tegoroczne  egzaminy maturalne. W PZSTiZ w Świebodzinie do tego egzaminu przystąpiło 141 maturzystów. W ustalonych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną terminach uczniowie zdawali egzaminy pisemne z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, matematyki – poziom rozszerzony, języka polskiego – poziom rozszerzony, wiedzy o społeczeństwie – poziom podstawowy i rozszerzony, chemii – poziom podstawowy, geografii – poziom podstawowy, biologii – poziom podstawowy, historii – poziom podstawowy i rozszerzony, języka niemieckiego i  informatyki.

  Od 9 maja odbywały się egzaminy ustne z języków obcych i języka polskiego. Do tego ostatniego abiturienci przygotowywali się już od września, bo wówczas musieli wybrać temat swojej prezentacji maturalnej. Następnie warunkiem przystąpienia do egzaminu ustnego było oddanie bibliografii. Uczniowie mieli też prawo napisać plan swojej prezentacji i skorzystać z niego podczas wypowiedzi . Bardzo wielu z nich z tej możliwości skorzystało.

Aby otrzymać świadectwo dojrzałości maturzyści muszą osiągnąć wynik 30% z każdego obowiązkowego przedmiotu. W chwili obecnej uczniowie znają wyniki swoich egzaminów ustnych i  cieszy fakt, iż wszyscy tegoroczni maturzyści ten egzamin zdali. Średni wynik z języka polskiego wyniósł 71%, z języka angielskiego 61%, a z języka niemieckiego  53,88%.

Gratulujemy i życzymy podobnych wyników z egzaminów pisemnych, na które cierpliwie musimy poczekać do 28 czerwca. 

(ad/aa)

edu portal

wybierz studia

Partnerzy PZSTIZ

Klaster TSL

tsl

SZKOŁA MARZEŃ

Współpraca PZSTiZ

Menu użytkownika