• bann01.jpg
  • bann02.jpg
Jesteś tutaj: 2012/2013Szkolny konkurs historyczny

Szkolny konkurs historyczny

historiaSzkolny konkurs historyczny został, w tym roku, zorganizowany i przeprowadzony pod hasłem: „Pamiętajmy o bohaterach II wojny światowej”. Historycy naszej szkoły, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji, przygotowali tematy poszerzające zakres wiedzy uczniów na temat II wojny światowej, a jednocześnie wykorzystali zapał i pasję młodzieży, która od dawna interesowała się losami „żołnierzy wyklętych”, którzy ginęli nie tylko z rąk hitlerowców, ale również z rąk przedstawicieli nowej władzy państwowej (komunistycznej).

Program konkursu obejmował następujące etapy, po przeprowadzeniu eliminacji wstępnych:

I. Wszyscy uczestnicy wyłonieni wcześniej w eliminacjach pisemnych spotkali się w świetlicy szkolnej jako 3-osobowe reprezentacje klas.

II. Każda klasa odpowiadała na 4 pytania z listy zawierającej 80 pytań za 2 pkt oraz na 2 pytania za 4 pkt z listy zawierającej 50 pytań.

III. Uczniowie mieli za zadanie rozpoznać autora fragmentu przemówienia z 1939 roku.

IV. Opisanie mapy II RP i jej stosunków z sąsiadami w latach 1918 – 1939. 

Ostatecznie zwyciężyła klasa III TE, drugie zajęła klasa I TI, III – III TM, czwarte – II TM.

Pan Marek Wojdan od kilku już lat aktywnie włącza się w pracę dydaktyczną naszej szkoły; jego zaangażowanie, wiedza merytoryczna i atmosfera, którą tworzy na lekcjach historii powoduje, że uczniowie z wielkim zainteresowaniem słuchają wiadomości o historii regionu, a także nieznanych jeszcze, często sensacyjnych wydarzeniach z historii najnowszej. Atrakcyjność tych zajęć zwiększa fakt, że pan Marek Wojdan udostępnia młodzieży własne materiały źródłowe w postaci archiwaliów, listów, gazet, czy przedwojennych legitymacji.

W tym roku szkolnym 2012/13 – zajęcia z jego udziałem odbyły się kwietniu w klasach III TM, III TE, I TI, I TEH i II TM.

Główna tematyka zajęć, bohaterowie II wojny światowej obejmowała przedstawienie sylwetek młodych Polaków, którzy w czasie II wojny światowej, a także okresie reżimu hitlerowskiego poświęcili swoje życie w imię wolności ojczyzny i honoru. 

Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się akcesoria wojenne takie jak: hełmy, bagnety oraz atrapy karabinów.

Spotkania z przeszłością, opowiedziane z pasją i zainteresowaniem wydarzenia historyczne generują zapał i zainteresowanie młodzieży historią naszego państwa, co jest nierozerwalnie związane z kształtowaniem postawy patriotycznej i poszanowaniem ojczyzny.

Elżbieta Fabijańska

galeria

(jb/jł) 

edu portal

wybierz studia

Partnerzy PZSTIZ

Klaster TSL

tsl

SZKOŁA MARZEŃ

Współpraca PZSTiZ

Menu użytkownika