• bann01.jpg
  • bann02.jpg
Jesteś tutaj: 2012/2013Wycieczka I THT

Wycieczka I THT

logoLubuskie warte zachodu? Świebodzin też. W dniu 13.06.2013 uczniowie klasy I THT, kształcący się w zawodzie technik obsługi turystycznej mieli możliwość zapoznania się z działalnością Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Działaj z Nami", które mieści się w Świebodzinie przy ulicy Wałowej 1.

Stowarzyszenie to jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem mającym na celu wszechstronne działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, aktywizowanie ludności wiejskiej i małych miast oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno- kulturalnych, rozwój turystyki i jej szerokiej popularyzację. 

Świebodzińskie Stowarzyszenie "LGD Działaj z Nami" jest najprężniej działającą organizacją tego typu w województwie lubuskim i czwartym w Polsce.

Dzięki odwiedzinom w stowarzyszeniu szkoła wzbogaciła się o materiały promocyjne dotyczące naszego regionu.

Drugą część wycieczki stanowiły ćwiczenia z przewodnictwa turystycznego. Zadaniem każdego z uczniów było przedstawienie w jak najciekawszy sposób jednego z zabytków naszego miasta. Urodzonym przewodnikiem turystycznym okazała się Koryna Musiał. Gratulujemy przygotowania i profesjonalizmu.

Wszystkich zachęcamy do zgłębiania historii i podziwiania uroków naszego miasta.

Urszula Bereźnicka

(jb/jł) 

edu portal

wybierz studia

Partnerzy PZSTIZ

Klaster TSL

tsl

SZKOŁA MARZEŃ

Współpraca PZSTiZ

Menu użytkownika