• bann01.jpg
  • bann02.jpg
Jesteś tutaj: 2012/2013PWSZ z Gorzowa i PZSTiZ ze Świebodzina będą działać wspólnie

PWSZ z Gorzowa i PZSTiZ ze Świebodzina będą działać wspólnie

pwsz pzstizCelem szkoły jest stworzenie uczniom jak najlepszych warunków kształcenia, opieki wychowawczej czy umożliwienie rozwijania pasji i zainteresowań.Mając to wszystko na uwadze 11 czerwca 2013 roku dyrektor szkoły Pani Sabina Orlicka podpisała umowę o współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Gorzowie Wielkopolskim, której przedstawiciela – prorektora  ds. Studenckich dra Przemysława Słowińskiego gościliśmy tego dnia w PZSTiZ.

Inicjatorem spotkania i pomysłodawcą współpracy jest Pan Jan Łagunowicz – nauczyciel przedmiotów informatycznych w naszej szkole. Podczas spotkania był obecny także wicestarosta Pan Jakub Jarecki, który podkreślał wagę kształcenia zawodowego i zapewnił wszystkich obecnych  o wsparciu organu prowadzącego w realizacji projektu.

Wizyta rozpoczęła się od spotkania z przedstawicielami  Grona Pedagogicznego i uczniów. Nauczyciele – Pani Jolanta Bednarska i Pani Magdalena Romanów – Pyrka zaprezentowały kierunki, w jakich kształci swoich podopiecznych nasza szkoła, a następnie prorektor gorzowskiej uczelni przedstawił ofertę PWSZ. Podkreślił, iż w ramach niniejszego porozumienia uczelnia będzie wspierać merytorycznie i dydaktycznie naszą szkołę w realizowaniu wspólnych projektów dydaktycznych, rozwojowych oraz naukowo – badawczych.

Współpraca pomiędzy placówkami będzie polegała na wymianie doświadczeń,  a także na możliwości korzystania przez naszych uczniów z bezpłatnych wykładów, seminariów naukowych i konferencji organizowanych przez uczelnię. Uczniowie będą mieli możliwość współpracy z kołami naukowymi, Samorządem Studenckim, pracownikami uczelni a także bezpłatnego korzystania z zasobów Biblioteki Głównej Uczelni.  W ramach współpracy nasza szkoła stworzy tablicę informacyjną o Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie.

Mamy ogromną nadzieję, iż podpisane porozumienie okaże się trafionym pomysłem na wzbogacenie oferty dydaktycznej i rozwojowej dla naszych uczniów, a zaprzyjaźnionej uczelni zapewni  w przyszłości wielu studentów ze Świebodzina i okolic. 

galeria


ad/jł

edu portal

wybierz studia

Partnerzy PZSTIZ

Klaster TSL

tsl

SZKOŁA MARZEŃ

Współpraca PZSTiZ

Menu użytkownika