• bann01.jpg
  • bann02.jpg
Jesteś tutaj: 2012/2013Cykl spotkań przygotowujących uczniów do samodzielnego i dorosłego życia

Cykl spotkań przygotowujących uczniów do samodzielnego i dorosłego życia

temidaW dniach 23 i 25 października 2012 r. na zaproszenie nauczyciela PZSTiZ w Świebodzinie pani Kamili Płazy odbyło się spotkanie młodzieży klas maturalnych z Przewodniczącym Wydziału II Karnego Sądu Rejonowego w Świebodzinie sędzią Jackiem Płazą oraz Zastępcą Prokuratora Rejonowego w Świebodzinie Krzysztofem Pieńkiem.

Tematyka zajęć przewidywała zapoznanie młodych ludzi z podstawowymi przepisami prawa karnego i stosowaniem tych przepisów w codziennym życiu.

Młodzieży przedstawiono zasady odpowiedzialności karnej za różne kategorie popełnianych przestępstw: przeciwko mieniu, życiu i zdrowiu, bezpieczeństwu w komunikacji oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Uczniów zapoznano także z ogólnymi zasadami, które decydują o czynnościach urzędowych podejmowanych w konkretnych sprawach przez Prokuraturę i Sąd.

Jednym z zagadnień była ochrona prawna nauczycieli, jako funkcjonariuszy publicznych, przysługująca im w czasie wykonywania czynności zawodowych w zakresie naruszania godności i nietykalności cielesnej.

Spotkania miały na celu uświadomienie uczniom bardzo poważnych konsekwencji wynikających z ewentualnego popełnienia przestępstwa skutkującego wyrokiem skazującym po przeprowadzeniu postępowania przez Prokuraturę i Sąd.

(jb/jł)

 

edu portal

wybierz studia

Partnerzy PZSTIZ

Klaster TSL

tsl

SZKOŁA MARZEŃ

Współpraca PZSTiZ

Menu użytkownika