• bann01.jpg
  • bann02.jpg
Jesteś tutaj: 2012/2013Międzynarodowy Konkurs Informatyczny BÓBR

Międzynarodowy Konkurs Informatyczny BÓBR

bobrW dniu 13 listopada 2012r. młodzież z  naszej szkoły po raz siódmy wzięła udział w Międzynarodowym Konkursie Informatycznym BÓBR. Wśród uczestników znalazło się 27 uczniów naszej szkoły z klas technikum informatycznego. Występ w Konkursie był doskonałą okazją do sprawdzenia swojej wiedzy i praktycznych umiejętności informatycznych. Ponadto stworzył okazję do bezpośredniej rywalizacji uczestników ze sobą oraz z uczniami z innych szkół polskich i europejskich.

Konkurs Bóbr z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej, został zainicjowany w roku 2004 na Litwie, na wzór Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”. Jest przeprowadzany raz w roku, jednocześnie w większości uczestniczących w nim krajów.

Jego głównym celem pozostaje rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów, na wszystkich etapach edukacyjnych. Umiejętność posługiwania się technologią niesie w sobie wiele ważnych aspektów poznawczych, społecznych i kulturowych.

  • W szczególności Konkurs ma na celu:
    • zwiększenie zaangażowania uczniów w stosowaniu komputerów i technologii informacyjnej podczas poznawania różnych dziedzin nauki,  od samego początku pobytu w szkole,
  • przyczynianie się do rozwoju i kształtowania twórczego podejścia przy zdobywania wiedzy i umiejętności,
  • stwarzanie okazji do wymiany doświadczeń między uczniami i nauczycielami z różnych szkół w różnych krajach,
  • sprzyjanie wyrównywaniu szans stosowania tej technologii w grupach dziewcząt i chłopców posiadających dostęp do komputerów, jak i nie mających takiego dostępu,
  • zachęcanie uczniów do zdobywania umiejętności potrzebnych w ich życiu osobistym i w przyszłej pracy zawodowej.

 

Charakter zadań konkursowych mocno akcentuje elementy międzykulturowe i europejskie

Pytania testowe w Konkursie Bóbr są na ogół związane z posługiwaniem się komputerem i jego oprogramowaniem przy rozwiązywaniu różnych sytuacji i problemów, dotyczących możliwości zastosowania w przedmiotach nauczania, takich jak: język ojczysty, język obcy, geografia, historia, sztuka, technika i oczywiście matematyka. Często odnoszą się takze do kultury i języka. Niektóre pytania dotyczą budowy komputerów, inne oprogramowania użytkowego.  Wiele z nich umożliwia uczniom wykazanie się umiejętnością algorytmicznego myślenia.

Konkurs ma charakter jednorazowego testu wykonywanego samodzielnie przez uczestnika Konkursu z pomocą komputera na oprogramowaniu konkursowym. Test składa się z kilkudziesięciu zadań. Rozwiązanie zadania polega na wskazaniu dokładnie jednej z możliwych odpowiedzi przez kliknięcie lub wykonaniu innych czynności, za pomocą komputera, prowadzących do rozwiązania.

(pc/aa)

edu portal

wybierz studia

Partnerzy PZSTIZ

Klaster TSL

tsl

SZKOŁA MARZEŃ

Współpraca PZSTiZ

Menu użytkownika