• bann01.jpg
  • bann02.jpg

Aktualności 2012/2013

Szkolny konkurs historyczny

historiaSzkolny konkurs historyczny został, w tym roku, zorganizowany i przeprowadzony pod hasłem: „Pamiętajmy o bohaterach II wojny światowej”. Historycy naszej szkoły, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji, przygotowali tematy poszerzające zakres wiedzy uczniów na temat II wojny światowej, a jednocześnie wykorzystali zapał i pasję młodzieży, która od dawna interesowała się losami „żołnierzy wyklętych”, którzy ginęli nie tylko z rąk hitlerowców, ale również z rąk przedstawicieli nowej władzy państwowej (komunistycznej).

Czytaj więcej...

Szkolny konkurs "SUPER SPRZEDAWCA"

sprzedawcaW dniach 27 i 29 maja 2013r. został przeprowadzony szkolny konkurs „SUPER SPRZEDAWCA”, który udało się przygotować dzięki pomocy rzeczowej i finansowej pracodawców współpracujących na co dzień z naszą szkołą. Towar, metkownice i wagę elektroniczną wypożyczyli nam: p.Barbara Gała, p.Elżbieta Kołodziejek i p. Roman Cichański.

Czytaj więcej...

Mateusz Bak wystartuje w Mistrzostwach Europy Juniorów.

sportW sobotę, dnia 1 czerwca 2013r. podczas 40 Memoriału Józefa Żylewicza w Gdańsku,uczeń klasy III TŻ Mateusz Bak uzyskał minimum Polskiego Związku Lekkiej Atletyki na Mistrzostwa Europy Juniorów, które odbędą się od 18 do 21 lipca w Rietti we Włoszech. Dystans 1500m Mateusz przebiegł w czasie 3:45:98 s. Wynik ten jest lepszy o ponad 3 sekundy od normy wymaganej przez PZLA.

(jb/aa)

Czas matur za nami...

matura23 maja  w naszej szkole, a 28 maja w całej Polsce zakończyły się tegoroczne  egzaminy maturalne. W PZSTiZ w Świebodzinie do tego egzaminu przystąpiło 141 maturzystów. W ustalonych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną terminach uczniowie zdawali egzaminy pisemne z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, matematyki – poziom rozszerzony, języka polskiego – poziom rozszerzony, wiedzy o społeczeństwie – poziom podstawowy i rozszerzony, chemii – poziom podstawowy, geografii – poziom podstawowy, biologii – poziom podstawowy, historii – poziom podstawowy i rozszerzony, języka niemieckiego i  informatyki.

Czytaj więcej...

Pożegnanie maturzystów

biret2" Nieuchronność omija, co chcemy ocalić,

wystarczy ciepłą iskrę pod sercem zapalić,

by rosły w nas i trwały ulotne wrażenia,

drogowskazy pamięci najmilsze - wspomnienia" 

Dnia 26 kwietnia 2013r. w Świebodzińskim Domu Kultury uczniowie klas: III B, IV THO, IV TET, IV TŻ, IV TI, IV TL, IV TM i IV TS uroczyście zakończyli swoją edukację w Powiatowym Zespole Szkół Technicznych i Zawodowych.

Czytaj więcej...

Lekcja otwarta pt.” Czy wiesz, co jesz?”

zywienieDnia 30 kwietnia 2013r. w świetlicy szkolnej, w ramach promocji zdrowego odżywiania, odbyła się lekcja otwarta z elementami dramy pt.” Czy wiesz, co jesz?, którą przygotowali uczniowie klasy IIITŻ (Dominika Ksel, Aleksandra Zielińska, Patrycja Stasikowska, Konrad Ćwirko) z opiekunami: p. Joanną Giecołd i p. Anną Rytwińską.

Czytaj więcej...

Zajęcia otwarte dla uczniów Gimnazjum nr 1 w Świebodzinie

eduW dniu 10.05.2013 r. w Warsztatach Szkolnych odbyły się zajęcia otwarte dla uczniów Gimnazjum nr 1 w Świebodzinie. Celem przeprowadzonych zajęć była prezentacja kierunków kształcenia, zawodów oraz perspektywy zatrudnienia w zakładach pracy.

Czytaj więcej...

Konkurs o tytuł Najlepszego ucznia w zawodzie

slusarz1W kwietniu b.r. w Warsztatach Szkolnych PZSTiZ w Świebodzinie odbyły się konkursy o tytuł „Najlepszego ucznia w zawodzie”: operator obrabiarek skrawających, mechanik monter, ślusarz. Na podstawie rysunku uczniowie wykonywali zadanie praktyczne. W ocenie końcowej brano pod uwagę: przygotowanie i organizację stanowiska pracy, wybór parametrów obróbkowych, metody pracy i przestrzeganie zasad BHP. Za wykonane zadanie uczniowie mogli uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Czytaj więcej...

edu portal

wybierz studia

Partnerzy PZSTIZ

Klaster TSL

tsl

SZKOŁA MARZEŃ

Współpraca PZSTiZ

Menu użytkownika