• bann01.jpg
  • bann02.jpg

Konkurs "Na najlepszego anglistę"

english flagW dniu 3 czerwca 2016 roku w Powiatowym Zespole Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie odbyła się 17 edycja konkursu leksykalno-gramatycznego na „Najlepszego Anglistę w szkole” wśród klas I. Cele konkursu:

 

  • stworzenie motywacji dla zainteresowania uczniów  pogłębianiem   wiedzy z zakresu znajomości języka angielskiego,
  • wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu własnych zainteresowań i kompetencji,
  • motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i  zdobywania nowych umiejętności,
  • wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy,
  • stwarzanie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień.

Do konkursu przystąpiło 30 osób. Organizatorem konkursu była Natalia Hoszman.

W konkursie zwyciężyli:

  1. Raubo Patryk, 1 TL
  2. Bukato Jakub, 1 TI
  3. Szender Jakub, 1 TI
  4. Olek Szymon, 1 TI

(mm/aa)

edu portal

wybierz studia

Partnerzy PZSTIZ

Klaster TSL

tsl

SZKOŁA MARZEŃ

Współpraca PZSTiZ