• bann01.jpg
  • bann02.jpg

Aktualności 2017/2018

Jeden gram praktyki jest lepszy niż tona teorii

seco warwickHasło  stworzone przez SECO / WARWICK  doskonale oddaje formę współpracy, która od 6 listopada 2017 roku funkcjonuje pomiędzy firmą a naszą szkołą. W ramach tej współpracy uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie ślusarz odbywają praktyczną naukę zawodu w halach firmy. Już 6 listopada pierwsze zajęcia rozpoczęła grupa 6 uczniów z klasy trzeciej : Kacprzak Jakub, Nitecki Bartosz, Ostrycharz Damian, Rokicki Dawid, Starkowski Kacper i Szewski Dawid. 9 listopada dołączyła do nich grupa 7 uczniów klasy drugiej, a od stycznia kolejne dwie 7-osobowe grupy, jedna z klasy II i jedna z klasy III.

Czytaj więcej...

STYCZEŃ : P-raca ; Z-miany ; S-tudniówka

budynek pzstiz 2Powrót do szkoły po przerwie świątecznej od razu rozpoczął się u nas bardzo pracowicie. Pracowali nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale też osoby, których zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa i wyglądu naszej szkoły. Już 5 stycznia do prac remontowych związanych z dostosowaniem budynku szkoły w zakresie bezpieczeństwa pożarowego przystąpiła firma WOOD-Pack Sp. z o.o. Dzięki udziałowi w projekcie „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim” doposażamy nasze pracownie i gabinety w nowe meble i sprzęt.

Czytaj więcej...

Konkurs fotograficzny

photographyW grudniu 2017 w Powiatowym Zespole Szkół w Świebodzinie odbył się konkurs fotograficzny, na którym uczniowie przedstawili swoje zdjęcia z wycieczki do Pragi. Celem konkursu było rozwijanie ukrytych uzdolnień uczniów, stworzenie płaszczyzny pozytywnej i twórczej rywalizacji. W konkursie zwyciężyli Katarzyna Stopa, klasa 3 TŻ – 1 i 3 miejsce oraz Paweł Gołąbek, 1 TL – 2 miejsce. Gratulujemy zwyciężcom i życzymy dalszych sukcesów! Organizatorzy: Marian i Natalia Hoszman.

Czytaj więcej...

Trwają egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

examsNasi maturzyści, jeszcze jako uczniowie, rozpoczęli zmagania z ostatnią kwalifikacją zawodową. Od 10 do 19 stycznia sprawdzają swoją wiedzę i umiejętności  w zakresie praktycznym, natomiast 11 stycznia na dwóch zmianach zmierzą się z zadaniami części pisemnej. Do egzaminu przystępuje w sumie 119 uczniów klas IV technikum : 21 w zawodzie technik ekonomista, 21 – technik hotelarstwa, 21 – technik informatyk, 21 – technik logistyk, 10 – technik mechanik oraz 25 w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.

Czytaj więcej...

Szkolny Konkurs „Na najlepszego Anglistę” dla klas II - IV

english flagW dniu 1 lutego 2018 roku w Powiatowym Zespole Szkół w Świebodzinie odbyła się 18 edycja konkursu leksykalno-gramatycznego na „Najlepszego Anglistę w szkole” wśród klas II - IV. Cele konkursu: stworzenie motywacji dla zainteresowania uczniów pogłębianiem wiedzy z zakresu znajomości języka angielskiego, wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu własnych zainteresowań i kompetencji, motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności, wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy, stwarzanie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień.

Czytaj więcej...

Silent Night. Stille Nacht. Cicha Noc.

christmas22 grudnia 2017 roku z okazji Świąt Bożego Narodzenia w Powiatowym Zespole Szkół odbył się świąteczny koncert kolęd w językach angielskim i niemieckim, w którym uczestniczyli uczniowie z klas 1 TŻ, 1 TM, 1 THO, 2 THO, 2 TL, 2 TE, 3 THO, 4 THO. Celem przedstawienia było motywowanie młodzieży do nauki języków obcych poprzez aktywny udział w działaniach artystycznych, doskonalenie umiejętności językowych, możliwość prezentowania talentów aktorskich oraz nauka współdziałania w zespole.

Czytaj więcej...

Ankieta

educationWitam, nazywam się Justyna Sawczuk, jestem studentką II roku studiów magisterskich na kierunku Pedagogika - Pomoc społeczna i socjoterapia na Uniwersytecie Zielonogórskim. Ankieta została stworzona na potrzeby pracy magisterskiej. Temat pracy to "Postawy uczniów szkół średnich w Świebodzinie wobec niepełnosprawności". Bardzo proszę o wypełnienie krótkiej ankiety, której celem jest określenie w jaki sposób uczniowie podchodzą do tematu niepełnosprawności oraz jak postrzegają otoczenie w którym poruszają się osoby niepełnosprawne. Ankieta jest anonimowa i będzie wykorzystana tylko do celów naukowych. Z góry dziękuję za pomoc i poświęcony czas.

Czytaj więcej...

edu portal

wybierz studia

Partnerzy PZSTIZ

Klaster TSL

tsl

SZKOŁA MARZEŃ

Współpraca PZSTiZ