• bann01.jpg
  • bann02.jpg

"Na dobry początek.."

educationTam, gdzie są jasne zasady, wzajemny szacunek i świadomość, z jakiego powodu się jest w danym miejscu, łatwiej jest pokonywać trudności i dotrzeć do celu. Wrześniową tradycją Powiatowego Zespołu Szkół stały się spotkania dyrekcji szkoły  i pedagogów z uczniami klas I. W minionym tygodniu 9 klas pierwszych (6 klas technikum i 3 klasy szkoły branżowej I stopnia) spotkało się z dyrektor szkoły – p. Sabiną Orlicką, wicedyrektorem ds. wychowawczych – p. Agnieszką Dziubą i pedagogiem – p. Ewą Mleczak.

Na jednym ze spotkań obecna była także p. Joanna Wolniewicz – zastępca kierownika szkolenia praktycznego, odpowiedzialna za praktyki miesięczne. Rozmowy dotyczyły funkcjonowania Powiatowego Zespołu Szkół, jego struktury i zasad w nim obowiązujących, szczególnie tych wychowawczych. Uczniowie  poznali najważniejsze zapisy Statutu szkoły, dotyczące praw i obowiązków oraz nagród i kar, jakie mogą otrzymać. Zostali poinformowani  o projektach realizowanych przez PZS, a co za tym idzie: możliwościach rozwijania swoich kompetencji zawodowych.

Po takim spotkaniu wiedzą, u kogo mogą szukać pomocy w momencie pojawienia się sytuacji trudnych, z jakimi instytucjami współpracuje szkoła i jakie wartości stawiane są na pierwszym miejscu. Jeżeli każdego dnia w szkole towarzyszyć nam będzie wzajemny szacunek, empatia, kultura słowa, życzliwość - to bez większych problemów „dopłyniemy do drugiego brzegu”. Wszystkim uczniom klas pierwszych (starszym także) życzymy osiągania sukcesów, rozwijania talentów i pasji, spotkania w naszej szkole nowych przyjaciół i nauczycieli pracujących z pasją, bo PZS - to Pozytywnie Zakręcona Społeczność.

(ad/aa)

edu portal

wybierz studia

Partnerzy PZSTIZ

Klaster TSL

tsl

SZKOŁA MARZEŃ

Współpraca PZSTiZ