• bann01.jpg
  • bann02.jpg

Konkurs na najlepsze tłumaczenie z języka angielskiego

english flagKażdego roku 26 września jest obchodzony Europejski Dzień Języków Obcych. Wydarzenie to ma zwrócić uwagę na bogactwo języków w Europie. Jest on też okazją do popularyzowania wiedzy na temat różnych języków używanych w Europie, promowania różnorodności językowej i kulturowej, zachęcania ludzi w różnym wieku do ich nauki, ponieważ znajomość więcej niż jednego języka pomaga nawiązywać kontakty, ułatwia znalezienie pracy i stymuluje rozwój przedsiębiorstw.  Z tej okazji, już po raz drugi, zorganizowano u nas w szkole konkurs na najlepsze tłumaczenie z języka angielskiego.

Do konkursu przystąpiło 12 uczniów, a miał on na celu stworzenie motywacji dla zainteresowania młodzieży pogłębianiem wiedzy z zakresu znajomości języka angielskiego, wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu własnych zainteresowań, motywowanie do samodzielnego zdobywania nowych umiejętności, wspomaganie w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy, stwarzanie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień.

W konkursie zwyciężyli:

  • Tustanowska Julia, 4 TI
  • Raubo Patryk, 3 TL

Karcz Arkadiusz, 4 TI i Antonowicz Natalia, 4 TEH

Organizatorzy:

  • mgr Marian Hoszman
  • mgr Natalia Hoszman

(mm/aa)

edu portal

wybierz studia

Partnerzy PZSTIZ

Klaster TSL

tsl

SZKOŁA MARZEŃ

Współpraca PZSTiZ