• bann01.jpg
  • bann02.jpg

Pierwszy miesiąc za nami..

budynek pzstiz 2Dla jednych 4 tygodnie, dla innych miesiąc, jeszcze dla innych 30 dni. Jedni powiedzą tylko miesiąc, inni aż 30 dni. Nieważne, minął wrzesień, pierwszy miesiąc intensywnej pracy szkoły pod nową nazwą i nowym adresem.  Czy coś się zmieniło? Z jednej strony nic, z drugiej bardzo dużo. 4 września w murach Powiatowego Zespołu Szkół w Świebodzinie przy ul. Zachodniej 76a powitaliśmy 257 uczniów klas I, 162 uczniów w sześciu klasach Technikum oraz 95 uczniów w trzech klasach Szkoły Branżowej I stopnia.  

To ogromny sukces, szczególnie w dobie niżu demograficznego, ale również w czasach, kiedy osoby posiadające konkretne kwalifikacje zawodowe są poszukiwane na rynku pracy.

A poza tym? Czy coś jeszcze uległo zmianie?

Wypracowanych, dobrych zasad i reguł nie zmienia się. Pracujemy tak jak zawsze, najlepiej jak potrafimy.

Naszych pierwszaków od momentu przyjęcia do szkoły otoczyliśmy szczególną opieką opartą na wzajemnym szacunku i zaufaniu.
Już 7 września odbyło się spotkanie dyrekcji szkoły z rodzicami uczniów klas I, którzy jak zwykle nie zawiedli, ledwo mieszcząc się w sali. Podczas spotkania nastąpiło oficjalne przedstawienie kadry kierowniczej, wychowawców oraz zapoznanie z prawem wewnątrzszkolnym.

Podobne spotkania były zorganizowane również dla nowoprzyjętych uczniów.

Statut szkoły, prawa i obowiązki ucznia w nim zapisane, system nagradzania, ale też karania, możliwość zdobycia dodatkowych kompetencji zawodowych czy szukania pomocy w trudnych sytuacjach, to tylko niektóre z przekazanych na spotkaniu informacji.

A o dodatkowe umiejętności zawodowe u nas nie jest trudno. Po wakacyjnych stażach i praktykach, już we wrześniu, uczniowie rozpoczęli kolejne kursy nadające uprawnienia. Tym razem zdobywają doświadczenie w zawodzie barman i barista.

Kultywowana od kilku lat forma spotkania z uczniami pomaga nam budować właściwe relacje i przyjazną atmosferę w szkole, a o to przecież chodzi. Tylko w miejscu, w którym dobrze się czujemy, będzie nam się „chciało chcieć” .

Oczywiście nasze pierwszaki nie przysłoniły nam wszystkich pozostałych uczniów, o których, zgodnie z daną im kilka lat wcześniej obietnicą, cały czas dbamy i wskazujemy możliwości rozwoju.

Dowodem tego było zorganizowane w ostatnim tygodniu września spotkanie dyrektora szkoły z uczniami klas maturalnych.

Po trzech latach intensywnej nauki, przynajmniej jednym egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, nasi czwartoklasiści wkroczyli w najważniejszy dla nich rok, rok egzaminu maturalnego, kolejnego egzaminu zawodowego, mówiąc krótko: rok ukończenia technikum.

I właśnie informacje związane z przebiegiem roku maturzysty, warunkami przystąpienia do matury, ważnymi terminami, ale również wynikami egzaminów z roku ubiegłego były tematem wrześniowego spotkania.

W następnych miesiącach spotkania z uczniami klas II, III, a później kolejne, od nowa na wszystkich poziomach.

Pomalutku, systematycznie, jak co roku realizujemy nasz kalendarz.

Kalendarz szkolny, a tak naprawdę uczniowski, skierowany przede wszystkim do uczniów, oparty na  wspólnych spotkaniach i rozmowach, wspólnej pracy dla pomyślności Powiatowego Zespołu Szkół, a PZS to przecież Pozytywnie Zakręcona Społeczność.

(so/aa)

edu portal

wybierz studia

Partnerzy PZSTIZ

Klaster TSL

tsl

SZKOŁA MARZEŃ

Współpraca PZSTiZ