• bann01.jpg
  • bann02.jpg

XLIV Olimpiada Wiedzy Technicznej

spawanieNasza szkoła już po raz dziewiąty wzięła udział w Olimpiadzie Wiedzy Technicznej. Zgodnie z zaleceniami Lubuskiego Komitetu Okręgowego OWT zawody I stopnia (szkolne) XLIV edycji Olimpiady Wiedzy Technicznej rozpoczęły się we wszystkich szkołach w tym samym terminie i o tej samej godzinie, a mianowicie  20 października 2017 roku o godzinie 11.00. Szkolna komisja w składzie: przewodniczący mgr inż. Piotr Rybczyński oraz członek komisji  mgr inż. Mirosław Jarmołowicz nadzorowała w świetlicy szkolnej przebieg konkursu. W olimpiadzie wzięło udział 15 uczniów Technikum Mechanicznego. Przesłane przez LKO OWT karty zadań i karty odpowiedzi zostały otworzone komisyjnie a przewodniczący  szczegółowo zapoznał uczniów z zasadami i czasem ich rozwiązywania. 

Uczniowie rozwiązywali test jednokrotnego wyboru zawierający 15 zadań oraz 6 zadań problemowych. Wszystkie prawidłowe odpowiedzi należało podać w karcie odpowiedzi. Maksymalnie można było otrzymać 15 punktów za pierwszą część oraz 30 za drugą – razem 45 punktów. Komisja szkolna  OWT dokonała wstępnej selekcji prawidłowo rozwiązanych testów oraz zadań. Prace te zostały wysłane do Lubuskiego Komitetu Okręgowego OWT do dalszej oceny. Lista laureatów:

  • I miejsce – Mazurek Jakub klasa 3TM
  • II miejsce –  Grabowy Paweł klasa 3TM
  • III miejsce – Stefański Patryk klasa 2TLM
  • IV miejsce – Makowska Sylwia klasa 3TM / Kordeczka Karol 3TM
  • V miejsce – Krych Paweł klasa 3TM

Ponieważ zadania z dziedziny elektrotechniki, elektroniki, mechaniki oraz budownictwa były bardzo trudne,  często wychodzące poza program nauczania,  komisja szkolna serdecznie dziękuje wszystkim uczniom biorącym udział w zawodach i gratuluje uzyskanych rezultatów.

(mm/aa)

edu portal

wybierz studia

Partnerzy PZSTIZ

Klaster TSL

tsl

SZKOŁA MARZEŃ

Współpraca PZSTiZ