• bann01.jpg
  • bann02.jpg

Lekcje ze Skype'em

english flagW dniach 21 i 28 września 2017 r. z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych w Powiatowym Zespole Szkół odbyły się lekcje języków obcych za pośrednictwem Skype'a. Zajęcia były organizowane przez Instytut Kultury oraz Ambasady działające w ramach Stowarzyszenia Narodowych Instytucji Kultury Unii Europejskiej (EUNIC) w Warszawie i Krakowie, we współpracy z Komisją Europejską. W tym roku można było wziąć udział w blisko 100 lekcjach w 16 językach. 

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w lekcjach języka słowackiego i litewskiego zorganizowanych przez Instytut Słowacki oraz Litewski Instytut Kultury i Uniwersytet Warszawski. Podczas zajęć, które były prowadzone przez lektorów wymienionych Instytutów, uczniowie poznali podstawowe słowa i najczęściej używane zwroty, zapoznali się z kulturą, obyczajami oraz tradycjami poszczególnych krajów. Lekcje były niezwykle ciekawe, przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie, atrakcyjne i motywujące dla uczniów, którzy deklarowali chęć udziału w podobnych lekcjach w przyszłości.

(mm/aa)

edu portal

wybierz studia

Partnerzy PZSTIZ

Klaster TSL

tsl

SZKOŁA MARZEŃ

Współpraca PZSTiZ