• bann01.jpg
  • bann02.jpg

Warsztaty językowe w Poznaniu

english flag31 października 2017 roku 28 uczniów z Powiatowego Zespołu Szkół w Świebodzinie razem z opiekunami brali udział w warsztatach języka angielskiego pod tytułem „British Festivals and Traditions” w Poznaniu, zorganizowane przez Europejski Program Edukacyjny „Nauka bez Granic”. Udział w warsztatach miał na celu motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego poprzez przybliżenie kultury Wielkiej Brytanii. Projekt składał się z następujących etapów: udział w warsztatach, omówienie tematyki oraz sprawdzenie poziomu zrozumienia w formie quizu na koniec spotkania. Ideą warsztatów jest przekazanie informacji w formie, która jest zarówno edukacyjna, interesująca i zachęcająca odbiorców do interakcji. Myślą przewodnią warsztatów z native-speaker'em jest nauka poprzez zabawę.

Dzięki bezpośredniemu kontaktowi z rodzimym użytkownikiem języka angielskiego, chcieliśmy zachęcić młodzież do otwarcia się na ten język, komunikacji i przełamania barier. Atrakcyjne środki przekazu budują w uczniach chęć do indywidualnej pracy nas swoimi zdolnościami lingwistycznymi, a nauczycielom podsuwają wskazówki jak urozmaicić szkolny program nauczania języka angielskiego. Zapraszając uczniów na takie zajęcia edukacyjne mamy na myśli rozwijanie wrażliwości oraz dostarczanie ciekawych doświadczeń, które będą i rozrywką i nauką.

Organizatorzy: Marian Hoszman, Natalia Hoszman

(ah/aa)

 

 

edu portal

wybierz studia

Partnerzy PZSTIZ

Klaster TSL

tsl

SZKOŁA MARZEŃ

Współpraca PZSTiZ