• bann01.jpg
  • bann02.jpg

Październik miesiącem edukacji

budynek pzstizJeżeli uważacie, tak jak ja, że edukacja to nauczanie, wychowanie, przekazywanie wartości, wspólne spotkania, rozmowy, szukanie rozwiązań, wyciąganie wniosków i wspólny udział w uroczystościach to październik, jak każdy inny miesiąc w roku, był u nas miesiącem edukacji.Od innych różnił się tylko jednym dniem, 14-tym z kolei, oficjalnym Świętem Edukacji Narodowej, obchodzonym w naszej szkole w piątek 13 października. Mimo świątecznego nastroju był to jednak miesiąc intensywnych działań edukacyjnych.

Działo się, oj działo …

Zintensyfikowaliśmy działania integrujące przyjętych do szkoły 257 uczniów klas I, którzy podczas wspólnych wyjść i wyjazdów poznawali historię Świebodzina, Zielonej Góry, Poznania, rozwijali swój intelekt w Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze oraz Klubie Zagadek w Poznaniu, swoją sprawność fizyczną w Parku Trampolin w Zielonej Górze i Parku Linowym w Łagowie.

Jakby tego było im za mało, pilnie przygotowywali się do Turnieju Klas Pierwszych.

Każda klasa chciała wygrać. Zmagania rozpoczęły się na długo przed finałem, kiedy to codziennie mieliśmy okazję uczestniczyć w prezentacji zawodu przygotowanej przez kolejne klasy.

Wszyscy dali z siebie, ile mogli, ale zwycięzca mógł być tylko jeden.

27 października na hali sportowej po zaciętej walce zdobywcą I miejsca w naszym turnieju została klasa hotelarzy, 1 Tho.

Również uczniowie klas starszych, wykorzystując sprzyjającą pogodę opuszczali mury szkoły i uczyli się, zwiedzali,  bawili, integrowali … w Zielonej Górze, Poznaniu oraz w Warszawie.

Ci, mniej aktywni, preferujący spędzanie czasu w szkole, mieli okazję spotkać się z Panem Tomaszem Bilonem, wolontariuszem w Rwandzie i posłuchać o sytuacji dzieci w tym kraju.

Nie zabrakło również spotkań z policją czy dyrekcją szkoły, podczas których przede wszystkim rozmawialiśmy, wyciągaliśmy wnioski z niewłaściwego postępowania i działań, i szukaliśmy rozwiązań służących m.in. poprawie zachowania, wyników frekwencji czy nauczania.

Wnioski wyciągali także nauczyciele, którzy w trakcie dwóch posiedzeń rady pedagogicznej szczegółowo przeanalizowali wyniki egzaminu maturalnego i egzaminów zawodowych oraz określili rekomendacje do dalszych działań, działań służących ciągłej poprawie jakości pracy szkoły.

Oczywiście szkoła to przede wszystkim uczniowie.

Nie uda nam się być „lepszym od siebie z dnia wczorajszego” jeżeli nie będzie uczniów, którzy zamierzają rozpocząć swoją ścieżkę do kariery zawodowej w Powiatowym Zespole Szkół w Świebodzinie.

Na poszukiwanie kandydatów na uczniów PZS udał się p. Dariusz Wojtala, kierownik szkolenia praktycznego wraz z p. pedagog Adrianną Krzemińską, którzy podczas dwudniowych spotkań w Szkole Podstawowej Nr 1 uczniom klas VII oraz klas II i III gimnazjum przedstawili nie tylko naszą ofertę edukacyjną, ale również przybliżyli oczekiwania lokalnego rynku pracy.

Tydzień Kariery obchodziliśmy też w naszej szkole. Wskazaliśmy kolejny raz, że jesteśmy we właściwym miejscu, że dokonaliśmy właściwego wyboru, o który należy dbać rozwijając własne umiejętności i dążąc do zdobycia wymarzonych kwalifikacji zawodowych.

Z mojej definicji edukacji brakuje jeszcze dwóch istotnych elementów, nauczania i wychowania. Świadomie zostawiłam je na koniec, ale przecież na nauczaniu i wychowaniu polega codzienna praca szkoły.

Codzienne, systematyczne od godziny 8.10 do 15.10 poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności na zajęciach ogólnych i zawodowych w postaci konkretnych wyników poznamy dopiero na koniec półrocza, roku szkolnego, na świadectwie ukończenia szkoły, świadectwie maturalnych czy dyplomie zawodowym.

Ale my już dzisiaj wiemy, że idziemy właściwą drogą, drogą, na której końcu jest sukces zawodowy.

Dowodem tego są wyniki przeprowadzonych w październiku konkursów zawodowych, Olimpiady Logistycznej i Olimpiady Wiedzy Technicznej. Kolejny raz, a tak naprawdę jak co roku, nasi uczniowie zakwalifikowali się do etapu okręgowego.

Zostało mi jeszcze wychowanie.

Czy wychowujemy? Czy i w jaki sposób można wychowywać, często już dorosłych ludzi?

Można i trzeba. Robimy to non stop, na przeróżne sposoby, nie zapominając, że najlepiej wychowuje się poprzez własny przykład, wskazywanie wzorów, przekazywanie wartości i bycie z sobą, a nie obok siebie.

Myślę, że udaje nam się to całkiem nieźle.

Wspólne spotkania, przegadane problemy, nauka samorządności ( Młodzieżowa Rada Miasta ), udział w akcjach charytatywnych ( październikowych Polach Nadziei ) oraz przygotowane uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej i próby do Akademii Patriotycznej, to działania, które nas łączą, a siła tkwi przecież w jedności.

Powiatówka Zawsze Silna.

(so/aa)

edu portal

wybierz studia

Partnerzy PZSTIZ

Klaster TSL

tsl

SZKOŁA MARZEŃ

Współpraca PZSTiZ