• bann01.jpg
  • bann02.jpg

Apel z okazji Dnia Niepodległości

budynek pzstizZadaniem współczesnej szkoły jest nie tylko edukowanie, ale też wychowywanie młodego pokolenia.   W dzisiejszych czasach szczególny nacisk należy kłaść na kształtowanie postaw patriotycznych, pielęgnowanie wartości, budowanie tożsamości, poszanowanie historii, tradycji i kultury narodowej. Minęły już czasy, w których młodzież lekceważyła przejawy  patriotyzmu - dziś mocniej niż kiedykolwiek odczuwają potrzebę poświadczania dumy i miłości wobec Ojczyzny.

Mając na uwadze powyższe, Powiatowy Zespół Szkół w Świebodzinie już od wielu lat włącza się w czynne przygotowanie Tygodnia Patriotycznego. W tym roku uczniowie naszej placówki przygotowali akademię z okazji Dnia Niepodległości. Na uroczysty apel do Domu Kultury przybyło wielu zaproszonych gości, w tym przedstawiciele  Związku Sybiraków i Związku Kombatantów, władze lokalne, dyrektorzy placówek oświatowych oraz uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich.

W przygotowanie uroczystości zaangażowało się blisko sześćdziesięciu uczniów – dziś każdemu z nich pragnę podziękować za twórczy wkład i promowanie pozytywnego wizerunku szkoły.

(ms/aa)

edu portal

wybierz studia

Partnerzy PZSTIZ

Klaster TSL

tsl

SZKOŁA MARZEŃ

Współpraca PZSTiZ