• bann01.jpg
  • bann02.jpg

Wystartowała II Ogólnopolska Olimpiada Spedycyjno– Logistyczna

logistyk 4W piątek 17 listopada w Powiatowym Zespole Szkół w Świebodzinie odbył się szkolny etap II Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno – Logistycznej pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Głównym organizatorem olimpiady jest Uniwersytet Gdański. Do zawodów pierwszego etapu przystąpiło 24 uczniów naszej szkoły z klas 3 TL i 4 TL. Uczniowie poddani byli sprawdzianowi w formie testu jednokrotnego wyboru składającego się z 25 pytań.

Pytania I etapu olimpiady dotyczyły przede wszystkim głównych pojęć transportu, magazynowania, struktury podsystemu organizowania i monitorowania procesów transportowych i magazynowych. Przyszli logistycy mieli także za zadanie określić fazy procesu transportowego i magazynowego oraz znać całą terminologię fachową w języku polskim i angielskim.

Celem olimpiady, która składa się z trzech etapów, jest zainteresowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych problematyką spedycyjną i logistyczną z perspektywą kontynuacji tych zainteresowań w charakterze studentów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego.Ponadto upowszechnienie wiedzy i umiejętności oraz wykształcenie kompetencji społecznych w zakresie spedycji i logistyki oraz poszerzanie nauczanych treści ponad podstawy programowe kształcenia w zawodzie technika spedytora i technika logistyka. Wyniki zawodów I stopnia oraz ogłoszenie przez Komitet Główny listy osób zakwalifikowanych do zawodów II stopnia (okręgowych) poznamy 30 listopada.

Na laureatów i finalistów II Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno – Logistycznej czekają atrakcyjne nagrody, za pierwsze miejsce 6000 zł + staż, drugie miejsce 3000 zł + staż, trzecie miejsce 2000 zł + staż oraz nagrody rzeczowe. Sponsorem nagrody głównej jest Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

(mm/aa)

 

edu portal

wybierz studia

Partnerzy PZSTIZ

Klaster TSL

tsl

SZKOŁA MARZEŃ

Współpraca PZSTiZ