• bann01.jpg
  • bann02.jpg

XII Konkurs Informatyczny Bóbr

komputerTego roku uczniowie klas informatycznych PZS w Świebodzinie po raz jedenasty wzięli udział w Konkursie Informatycznym Bóbr.  Tegoroczna edycja tego międzynarodowego konkursu odbyła się 13 listopada 2017 r. z uczestnictwiem 20 uczniów naszej szkoły. „Bóbr” jest odpowiednikiem powstałego na Litwie w 2004 roku konkursu Bebras, porusza tematykę z zakresu informatyki, technologii informacyjnej oraz komunikacyjnej i jest kierowany do uczniów wszystkich typów szkół.Główny i najważniejszy cel konkursu to kształtowanie myślenia algorytmicznego i upowszechnianie umiejętności posługiwania się technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi wśród uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych. Celami konkursu są:

  • zwiększenie zaangażowania uczniów w stosowaniu komputerów i technologii informacyjnej podczas poznawania różnych dziedzin od samego początku pobytu w szkole, przyczynianie się do rozwoju i kształtowania twórczego podejścia przy zdobywania wiedzy i umiejętności,
  • stwarzanie okazji do wymiany doświadczeń między uczniami i nauczycielami z różnych szkół w różnych krajach,
  • sprzyjanie wyrównywaniu szans stosowania tej technologii w grupach dziewcząt i chłopców posiadających dostęp do komputerów, jak i nie mających takiego dostępu,
  • zachęcanie uczniów do zdobywania umiejętności potrzebnych w ich życiu osobistym i w przyszłej pracy zawodowej.

Posługiwanie się technologią niesie w sobie wiele ważnych aspektów poznawczych, społecznych i kulturowych. W konkursie mocno akcentowane są elementy międzykulturowe i europejskie.

Konkurs polegał na rozwiązaniu 24 zadań testowych z użyciem komputera, w trybie online i trwał 60 minut. 

(aa/aa)

edu portal

wybierz studia

Partnerzy PZSTIZ

Klaster TSL

tsl

SZKOŁA MARZEŃ

Współpraca PZSTiZ