• bann01.jpg
  • bann02.jpg

Dzień otwartej szkoły - realizacja projektu

ue flagW dniu 15 grudnia 2017 r. w ramach realizacji zadania 3 „Doradztwo edukacyjno-zawodowe” zorganizowano  w PZS Dzień Otwartej Szkoły. Jednym z najważniejszych punktów spotkania był wykład poprowadzony przez pana Jana Łanochę. Pan Jan Łanocha to wieloletni nauczyciel praktycznej nauki zawodu w naszej szkole, zastępca kierownika warsztatów szkolnych, ale przede wszystkim osoba, która od wielu lat zajmuje się współpracą z zakładami pracy, badając i obserwując kierunki zatrudnienia oraz potrzeby edukacyjne dostosowane do rynku pracy.

Do udziału w wykładzie zaproszona została młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z opiekunami oraz młodzi ludzie  z Powiatowego Zespołu Szkół w Świebodzinie – uczniowie klasy pierwszej kształcący się w zawodzie technik mechanik oraz klasy trzeciej -  technik informatyk wraz z opiekunami. Nad całością realizacji zadania czuwali – koordynator pani Diana Giera-Kmiecik – pracownik Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, pani Adrianna Krzemińska oraz pan Dariusz Wojtala – doradcy zawodowi Powiatowego Zespołu Szkół. Zadanie zorganizowano przy współpracy dyrektora Didasko - pani Doroty Miteli.

Pani Adrianna Krzemińska przywitała zaproszonych gości oraz wprowadziła do tematyki spotkania. 

Prelegent, pan Jan Łanocha, w swojej prezentacji zapoznał uczestników z lokalnym rynkiem pracy i jego potrzebami. Młodzi ludzie mieli okazję poznać zakłady tworzące rynek pracy w powiecie świebodzińskim, wyniki badania tego rynku, a w szczególności potrzeby zakładów, ukierunkowane na zawody deficytowe oraz kompetencje, jakich brakuje pracownikom. W dalszej części spotkania pan Jan Łanocha mówił o potrzebie dostosowania zawodów szkolnych do wymagań rynku pracy, mobilności absolwenta i dodatkowych kwalifikacjach, które można zdobyć w ramach realizowanego przez nas projektu. Omówione zostały również formy kształcenia praktycznego w naszej szkole, od zajęć praktycznych na warsztatach szkolnych, poprzez zajęcia specjalizujące i wycieczki zawodoznawcze, aż po zajęcia praktyczne, odbywające się w zakładach pracy, na zasadzie współpracy między szkołą a firmą.

Pan Jan Łanocha zwrócił również uwagę na konieczność współpracy między naszą szkołą a szkołami podstawowymi. Tylko właściwie prowadzone doradztwo zawodowe, promocja kształcenia zawodowego i świadomość potrzeb lokalnego rynku pracy mogą pomóc młodym ludziom we właściwym wyborze szkoły i zawodu. My, jako placówka kształcąca zawodowo, jesteśmy przygotowani do prowadzenia zajęć otwartych dla uczniów szkół podstawowych z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia naszych nauczycieli.

Po zakończonym wykładzie młodzi ludzie udali się na „spotkanie z praktyką”. Nauczyciel praktycznej nauki zawodu, pan Jan Gierasimowicz, zaprezentował zasady działania i pracy obrabiarek sterowanych numerycznie ( CNC ) i konwencjonalnych oraz programowanie  robota.

Uczestnicy spotkania mogli również skosztować wypieków, które powstały podczas warsztatów kulinarnych prowadzonych przez panie Jolantę Bom i Janinę Burdz dla dzieci z Przedszkola nr 5. Przedszkolaki w tym dniu odwiedziły pracownie gastronomiczne. Z dużym zaangażowaniem własnoręcznie lepiły pierniczki i ciasteczka świąteczne. Uczniowie klasy trzeciej zawodowej – kucharze,   pomogli dzieciom wypiec pachnące dzieła. Na koniec warsztatów maluchy udekorowały samodzielnie wykonane przysmaki. 

(ak/aa)

edu portal

wybierz studia

Partnerzy PZSTIZ

Klaster TSL

tsl

SZKOŁA MARZEŃ

Współpraca PZSTiZ