• bann01.jpg
  • bann02.jpg

Szkolny Konkurs „Na najlepszego Anglistę” dla klas II - IV

english flagW dniu 1 lutego 2018 roku w Powiatowym Zespole Szkół w Świebodzinie odbyła się 18 edycja konkursu leksykalno-gramatycznego na „Najlepszego Anglistę w szkole” wśród klas II - IV. Cele konkursu: stworzenie motywacji dla zainteresowania uczniów pogłębianiem wiedzy z zakresu znajomości języka angielskiego, wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu własnych zainteresowań i kompetencji, motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności, wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy, stwarzanie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień.

Test konkursowy składał się z 9 zadań: 1 - 2 – rozumienie ze słuchu, 3 – rozumienie tekstu, 4 - 5 - stosowanie struktur lelsykalno-gramatycznych, 6 - 9 – zadania sprawdzające ogólną wiedzę na temat krajów angielskiego obszaru językowego (razem 72 punkty).

Do konkursu przystąpiły 34 osoby.

W konkursie zwyciężyli: 

  1. Raubo Patryk, 3 TL – 90% (65 p)
  2. Tustanowska Julia, 4 TI - 81% (58 p)
  3. Gaździcki Marek, 3 TI – 78% (56 p)
  • Organizatorzy konkursu: Marian Hoszman, Natalia Hoszman

(ah/aa)

 

edu portal

wybierz studia

Partnerzy PZSTIZ

Klaster TSL

tsl

SZKOŁA MARZEŃ

Współpraca PZSTiZ