• bann01.jpg
  • bann02.jpg

STYCZEŃ : P-raca ; Z-miany ; S-tudniówka

budynek pzstiz 2Powrót do szkoły po przerwie świątecznej od razu rozpoczął się u nas bardzo pracowicie. Pracowali nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale też osoby, których zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa i wyglądu naszej szkoły. Już 5 stycznia do prac remontowych związanych z dostosowaniem budynku szkoły w zakresie bezpieczeństwa pożarowego przystąpiła firma WOOD-Pack Sp. z o.o. Dzięki udziałowi w projekcie „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim” doposażamy nasze pracownie i gabinety w nowe meble i sprzęt.

Czyli zmiany, zmiany, zmiany …

8 stycznia wyleciała do Malagi w Hiszpanii grupa uczniów w zawodzie technik hotelarstwa, którzy w ramach projektu "Świebodzińscy uczniowie zdobywają zagraniczne doświadczenie w hotelarstwie i gastronomii" odbywają swoje miesięczne praktyki w tak pięknym kraju.

Już 10 stycznia uczniowie klas IV technikum rozpoczęli swoje zmagania z ostatnim egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w części pisemnej i praktycznej.

Natomiast uczniowie klas I – III pilnie poprawiali oceny, aby uzyskać jak najlepsze wyniki za I półrocze.

Po radzie klasyfikacyjnej odbyły się wywiadówki i spotkanie dyrekcji szkoły z Radą Rodziców.

Rozpoczęły się również spotkania z uczniami na poszczególnych poziomach dotyczące podsumowania klasyfikacji śródrocznej.

Cały czas bierzemy udział w kursach i szkoleniach projektowych zdobywając kolejne umiejętności i uprawnienia.

Najważniejszym jednak wydarzeniem tego miesiąca okazała się Studniówka, która rozpoczęła się w sobotę, 27 stycznia o godz.19.00 na Zamku Joannitów w Łagowie.

Wyczekiwana przez naszych maturzystów od momentu rozpoczęcia nauki w klasie I, przepiękna, szalona i z pewnością niezapomniana.

W ostatni dzień stycznia, przy towarzyszeniu przepięknych kolęd wykonanych przez naszych uczniów, odbyło się spotkanie świąteczne aktualnych i byłych pracowników szkoły.

No cóż, tym razem styczeń w PZS w Świebodzinie upłynął pod znakiem Pracy –   Zmian  – i oczywiście Studniówki.

(so/aa)

edu portal

wybierz studia

Partnerzy PZSTIZ

Klaster TSL

tsl

SZKOŁA MARZEŃ

Współpraca PZSTiZ