• bann01.jpg
  • bann02.jpg

Dzień Życzliwości - podsumowanie

hands 2Organizatorzy Dnia Życzliwości w Powiatowym Zespole Szkół w Świebodzinie składają z serca płynące podziękowania wszystkim, którzy włączyli się w akcję finansowego wsparcia ośrodka dla dzieci niewidomych i albinosów w Kibeho, w Rwandzie. Zebraliśmy kwotę 3061,75 zł., która została wpłacona na konto Sióstr Franciszkanek i przekazana do Rwandy z przeznaczeniem na naukę, pomoce szkolne oraz utrzymanie 140 dzieci znajdujących się w ośrodku w Kibeho. Niezwykle cieszy nas postawa uczniów klasy 2 TE, którzy  w ramach programu Adopcja Serca, objęli swoim wsparciem Noellę Uwayo, która jest uczennicą szkoły średniej w Rwandzie.

Organizatorzy Dnia Życzliwości: Urszula Bereźnicka, Danuta Nikiel-Węglarska, Małgorzata Malarczyk oraz Małgorzata Góral z klasą 2 TE.

(mm/aa)

edu portal

wybierz studia

Partnerzy PZSTIZ

Klaster TSL

tsl

SZKOŁA MARZEŃ

Współpraca PZSTiZ