• bann01.jpg
  • bann02.jpg

Warsztaty muzyczno-historyczne

history compassMieszkańcy Świebodzina, szczególnie ludzie młodzi, zostali zaproszeni do aktywnej formy uczestnictwa w przygotowaniach do obchodów 100 rocznicy odzyskania Niepodległości. Temu celowi służyła organizacja warsztatów muzycznych i historycznych. Grzegorz Kaczorowski z Poznania, członek Ars Familia, stały współpracownik Ośrodka KARTA i Domu Spotkań z Historią w Warszawie, pomysłodawca i koordynator projektów historii mówionej, czuwał nad organizacją i przebiegiem całości zadania, szczególnie nad akcją promującą warsztaty oraz nad przebiegiem warsztatów historycznych.

Pierwszy etap warsztatów historycznych polegał na zdobyciu, pod okiem profesjonalnego trenera, teoretycznej wiedzy niezbędnej w posługiwaniu się metodą historii mówionej (metoda oral history). Trener warsztatów historycznych - dr Dominik Czapigo z Warszawy, socjolog i dokumentalista, pracownik Ośrodka KARTA, redaktor kwartalnika KARTA, przygotował uczestników warsztatów do realizacji nagrań archiwalnych ze świadkami historii. Najistotniejszą, praktyczną częścią warsztatów historycznych były spotkania ich uczestników z najstarszymi żyjącymi mieszkańcami Świebodzina i okolic. Podczas spotkań ze świadkami (kresowiakami, sybirakami, kombatantami) zrealizowano nagrania dotyczące przedwojennej historii Polski widzianej i przeżywanej oczami ludzi młodych, a więc rówieśnikami osób nagrywających.

Kurator wystawy, fotografik - Rafał Wojtkiewicz, założyciel i prezes Ars Familia, był odpowiedzialny za kontakty ze współpracującymi ze stowarzyszeniem środowiskami świebodzińskimi oraz z mediami, a także za realizację wystawy. Do jego funkcji należało również przygotowanie materiałów graficznych na cele reklamowe i marketingowe oraz fotograficzna dokumentacja projektu.

Do aktywnego udziału w warsztatach zaproszono wszystkich, którzy ukończyli szóstą klasę szkoły podstawowej. Pan Rafał Wojtkiewicz na spotkaniu z panią dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Sabiną Orlicką zaproponował udział w warsztatach również uczniom naszej szkoły. Ogółem w warsztatach historycznych z powiatu świebodzińskiego wzięło udział 14 osób, w tym 7 uczniów z Powiatowego Zespołu Szkół, jedna uczennica z gimnazjum i 6 osób dorosłych.

Z Powiatowego Zespołu Szkół w warsztatach historycznych udział wzięli:

Karol Hoffman, Paweł Salej, Klaudiusz Konieczka z kl. I Tm, Joanna Masiarz z kl. II Th,

Hubert Dolatowski i Wiktor Wójtowicz z kl. II TLm oraz Maciej Michalski z kl. II CS. Opiekunem uczniów był nauczyciel historii Krzysztof Janiak, do którego zadań należało czuwanie nad terminowym przeprowadzeniem umówionych przez pana Grzegorza Kaczorowskiego wywiadów, przesłuchanie, przepisanie i dokonanie transkrypcji części nagrań oraz ich redagowanie i przesłanie panu Grzegorzowi Kaczorowskiemu do Poznania. Część odsłuchanych nagrań redagowały nauczycielki języka polskiego pani Daria Strehlau i pani Ewa Pańczyszyn.

Zwieńczeniem projektu i zarazem rozpoczęciem uroczystych obchodów 100 rocznicy odzyskania Niepodległości była odprawiona w dniu 26 listopada 2017 r. uroczysta msza święta za Ojczyznę w kościele p.w. św. Michała Archanioła w Świebodzinie w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego z oprawą muzyczną scholi. Po mszy nastąpiło oficjalne otwarcie wystawy.

W dniu 15 grudnia 2017 r. w Świebodzińskim Domu Kultury pan Rafał Wojtkiewicz podsumował projekt i wręczył wszystkim zaangażowanym podziękowania. Uroczystość tę uświetniła młodzież Powiatowego Zespołu Szkół przedstawiając wzruszającą akademię patriotyczną.

(mm/aa)

edu portal

wybierz studia

Partnerzy PZSTIZ

Klaster TSL

tsl

SZKOŁA MARZEŃ

Współpraca PZSTiZ