• bann01.jpg
  • bann02.jpg

Uczeń PZS najlepszym ślusarzem w województwie

spawacze18 1Nasza szkoła po raz jedenasty wzięła udział w Wojewódzkim Konkursie o Tytuł Najlepszego Ślusarza Ziemi Lubuskiej. Zgodnie z zaleceniami Komitetu Głównego Konkursu zawody I stopnia (szkolne) XX edycji odbyły się w marcu tego roku w Powiatowym Zespole Szkół w Świebodzinie. W wewnątrzszkolnym etapie wzięło udział 20 uczniów klas ZSZ w zawodzie ślusarz. Szkolna Komisja Konkursowa w składzie: mgr Wiktor Koperkiewicz i mgr inż. Piotr Rybczyński  przeprowadziła część pisemną i praktyczną, a następnie oceniła obie części konkursu.

Do II etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się dwóch uczniów, którzy zajęli I i II miejsce: Bartosz Nitecki klasa 3SJ i Dawid Rokicki klasa 3SJ. Etap II odbył  się 11 kwietnia 2018 roku w Szprotawie. Tematy zadań tego etapu określał organizator  konkursu czyli Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Szprotawie. W części pisemnej uczniowie odpowiadali na 40 pytań testowych z zakresu technologii mechanicznej, rysunku zawodowego i bhp. Część praktyczna polegała na wykonaniu elementu według rysunku. Oceniana była dokładność wykonania, estetyka elementu, bhp podczas pracy i czas poświęcony na zadanie. Element należało wykonać z dokładnością do 0,05 mm.  W części praktycznej uczestnicy mogli zdobyć max 60 pkt. 

Najlepszym ślusarzem w województwie został uczeń PZS w Świebodzinie Bartosz Nitecki, miejsce drugie przypadło Przemysławowi Lisowi z Zespołu Szkół Zawodowych w Szprotawie  oraz Grzegorzowi Zołotucha z CKZiU w Żarach, na trzeciej pozycji znalazł się z Kamil Proski z ZSZ w Szprotawie. Natomiast drugi reprezentant naszej szkoły Dawid Rokicki zajął VI miejsce.

Nasza szkoła zajęła III miejsce w województwie za  Zespołem Szkół Zawodowych w Szprotawie i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach. Tematyka konkursu obejmowała wiadomości teoretyczne i umiejętności praktyczne w zakresie podstawy kształcenia z przedmiotów zawodowych poszerzonych o literaturę zawodową. Komisja Szkolna serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom za udział w zawodach i gratuluje uzyskanych rezultatów.

(ah/aa)

edu portal

wybierz studia

Partnerzy PZSTIZ

Klaster TSL

tsl

SZKOŁA MARZEŃ

Współpraca PZSTiZ