• bann01.jpg
  • bann02.jpg

Microsoft DreamSpark w PZSTiZ

 

dreamspark pzstizWspółczesna edukacja informatyczna wymaga wysokich nakładów na oprogramowanie. Większości uczniów nie stać na zakup legalnych programów, dzięki którym mogliby rozwijać swoje umiejętności. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie zapewnia uczniom i pracownikom dydaktycznym, w ramach programu DreamSpark Premium, bezpłatny dostęp do najnowszego oprogramowania firmy Microsoft.


banerpion

Czym jest DreamSpark Premium?

W skrócie DreamSpark to program dla szkół prowadzących zajęcia z informatyki, który daje dostęp do najnowszego oprogramowania firmy Microsoft w celach niekomercyjnych (edukacyjnych, naukowych i badawczych).

Uczniowie i nauczyciele szkoły, którzy uczestniczą w programie mają możliwość bezpłatnego instalowania oprogramowania na swoich komputerach osobistych w celach edukacyjnych i naukowych. Zabrania się używania wspomnianego oprogramowania w celach komercyjnych.

 

Czy można używać oprogramowania DreamSpark Premium po zakończeniu nauki?

Tak. Uczeń, który zakończył edukację, może w dalszym ciągu:

  • niekomercyjnie (w celach niezarobkowych) używać oprogramowania DreamSpark Premium;
  • korzystać z poprawek (np. za pośrednictwem Windows Update);
  • wykonywać kopie bezpieczeństwa takiego oprogramowania oraz je odtwarzać.

Nie może:

  • uaktualniać oprogramowania (mając Windows 7 z DreamSpark Premium nie można go uaktualnić do Windows 8);
  • instalować tego oprogramowania od nowa (np. po formatowaniu dysku lub po jego wymianie), ale nie jest zabronione odtworzenie systemu z obrazu stworzonego wcześniej, przy czym data instalacji musi być wcześniejsza niż wygaśnięcie konta użytkownika w systemie ELMS.


Komu przysługuje oprogramowanie DreamSpark Premium?

Oprogramowanie przysługuje wszystkim uczniom uczącym się w technikum informatycznym naszej szkoły (PZSTiZ w Świebodzinie) oraz nauczycielom realizującym program nauczania z wykorzystaniem oprogramowania DreamSpark Premium.Regulamin korzystania z DreamSpark Premium

1. Każdy uczeń chcący skorzystać z możliwości instalacji udostępnionego oprogramowania zobowiązany jest do przestrzegania warunków przedstawionych w niniejszym dokumencie oraz do zasad umowy, SUBSCRIPTION AGREEMENT - MICROSOFT DREAMSPARK PREMIUM, jak również do wszelkich uregulowań wynikających z uczestnictwa w programie DreamSpark Premium.

2. Uczeń PZSTiZ (technikum informatycznego) chcący korzystać z oprogramowania musi posiadać status ucznia. Nie może być zawieszony w prawach lub skreślony z listy oraz nie może mieć ocen niedostatecznych w pierwszym semestrze nauczania z przedmiotów informatycznych. Udostępniane oprogramowanie musi wiązać się z realizacją podstaw programowych przedmiotów realizowanych na zajęciach.

3. Niedozwolone jest wykonywanie przez ucznia kopii udostępnianego oprogramowania, jak i udostępnianie tego oprogramowania osobom trzecim!

4. Część udostępnianego oprogramowania może wymagać przy instalacji kodów aktywacyjnych. Osoby, które zamierzają zainstalować oprogramowanie otrzymają kody aktywacyjne od prowadzących zajęcia w ramach systemu dystrybucji DreamSpark Premium. Kody dostarczane uczniom lub nauczycielom jednoznacznie identyfikują oprogramowanie. Zabrania się udostępniania kodów aktywacyjnych osobom trzecim!

5. Naruszenie jakichkolwiek warunków zawartych w niniejszej umowie, regulaminie lub też innych zasad określonych w programie DreamSpark Premium pociąga za sobą natychmiastową utratę zgody na używanie wspomnianego oprogramowania i oznacza konieczność natychmiastowego zaprzestania używania użyczonego oprogramowania i usunięcie go z komputera ucznia/pracownika. Niezależnie od powyższych, działanie niezgodne z licencją może spowodować podjęcie kroków na drodze karnej lub cywilnej przez odpowiednie organy.


Aby móc skorzystać z subskrypcji DreamSpark Premium należy:

1. Wypełnić formularz z prośbą o założenie konta w systemie dystrybucji DreamSpark Premium (eLMS), wydrukować go, podpisać własnoręcznie i złożyć Administratorowi systemu Sebastanowi Rojowi (pracownia 304). Wypełnienie formularza jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i przestrzeganie warunków użytkowania oprogramowania w ramach licencji dla DreamSpark Premium/MSDNAA.

2. Na podstawie prawidłowo wypełnionego formularza zostanie utworzone konto w systemie dystrybucji oprogramowania. Wszelkie informacje o koncie zostaną przekazane pocztą elektroniczną na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

>>> Pobierz formularz założenia konta subskrypcyjnego DreamSpark Premium (eLMS). <<<

>>> Wejdź na stronę DreamSpark Premium - PZSTiZ. <<<

Zaloguj się na swoje indywidualne konto korzystając z otrzymanych e-mailem danych.

 

>>> "Co wolno, aczego nie" - DreamSpark Premium Usage Guidelines <<<


Administrator systemu Sebastian Roj

edu portal

wybierz studia

Partnerzy PZSTIZ

Klaster TSL

tsl

SZKOŁA MARZEŃ

Współpraca PZSTiZ